Tasarım ve Desen Tescili Yaptırmanın En Kolay Yolu !

tasarım-tescili-cihan-patent

Tasarım ve Desen Tescil Hizmetlerimiz

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarım kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır;

“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.” Detaylı İncele;2

Tasarım ve Desen Tescil Hizmetlerimiz

Türkiye’de başvurusu yapılan endüstriyel tasarımlar tüm dünya’da geçerli midir?

Tasarım, hangi ülkede alınmışsa o ülkede koruma sağlayan bir belgedir. Bu sebeple Türkiye’ de belgeye bağlanmış bir tasarım ancak Türkiye’ de koruma altında olacaktır. Başka ülkelerde tasarımın korunması istendiğinde, tasarım koruması istenilen ülkelerin patent ofislerine tescil için müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bunun için korunması istenen ülkelerde başvuru yapılmalıdır. OHIM’  nin Topluluk Tasarım tesciline yönelik, 2002 yılında aldığı karar sonrası tek başvuru ile 27 Avrupa ülkesinde tekli ve çoklu tasarım tesciline imkan verilmiştir. Topluluk dışındaki ülkelerde koruma için her ülkeye ayrı başvuru gereklidir.

Lahey Antlaşması kapsamında uluslar arası tescil sistemi nedir avantajları nelerdir?

01.01.2005 tarihinden itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan tasarımların uluslararası tesciline ilişkin Lahey Anlaşması 1999 Cenevre Metinine göre tek bir başvuru ile üye 27 ülkede (üye ülkeler içerisinden müracaat talep edilen ülkeleri seçme şansı mevcuttur) tasarım tescili yaptırmak mümkün olmaktadır. (26 Eylül 2008 tarihi itibariyle 2 ülke daha ilave olacaktır.)  Detaylı İncele

Tasarım Araştırması

Firmalar her hangi bir ürün konusunda alınmış tasarımları öğrenmek için tıpkı bir patent araştırması gibi tasarım araştırması yapmaları zordur. Tasarım başvurularında genel bir sınıflandırma kullanıldığından dolayı bir sınıfta yapılan araştırmada o konu ile ilgili genel olarak tüm başvurular görülecektir ki bu ise sıhhatli bir sonuç vermez. Fakat bir firmanın sahip olduğu tasarımlar öğrenilebilir ve bu tasarımların içerikleri temin edilebilir.

Tasarım Yenileme

Yenileme işlemi tasarımların devamı için şarttır. Kullanılan tasarımın çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı, genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır. Önceki tasarımın yenilenmeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek ve yeniden önceki faaliyetleri de içinde alan müracaat yapmak önerdiğimiz bir yol değildir.

Tasarım Adres Değişikliği

Tasarım belgeleri görsel bir yenilik üzerindeki tekel hakkıdır. Ticari hayatta tasarımlarla ilgili yapılan tüm değişiklikler resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. Örneğin tasarım üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması durumunda tasarım ile ilgili herhangi resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılmasını ve dolayısı ile tasarım sahibinin bundan haberdar olmamasını meydana getirecektir. Bu ise istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet veren bir durumdur. Dolayısı ile tasarım üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka resmi kayıtlarda da olması gerekir.

Tasarım Ünvan Değişikliği

Tasarım hakkı sahibinin unvanını değiştirmesi halinde, bu değişikliği Enstitüye bildirmesi gerekmektedir.

Tasarım Devri

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmesi mümkündür.

Tasarım Lisans

Tasarım hakkından doğan kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir.

Tasarım İtirazı

İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler. Yapılan itirazlar öncelikle şekli olarak incelenir ve karşı görüş alınması için başvuru sahibine tebliğ edilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Başvur

Firmalar her hangi bir ürün konusunda alınmış tasarımları öğrenmek için tıpkı bir patent araştırması gibi tasarım araştırması yapmaları zordur. Tasarım başvurularında genel bir sınıflandırma kullanıldığından dolayı bir sınıfta yapılan araştırmada o konu ile ilgili genel olarak tüm başvurular görülecektir ki bu ise sıhhatli bir sonuç vermez. Fakat bir firmanın sahip olduğu tasarımlar öğrenilebilir ve bu tasarımların içerikleri temin edilebilir.Başvur

Yenileme işlemi tasarımların devamı için şarttır. Kullanılan tasarımın çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı, genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır. Önceki tasarımın yenilenmeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek ve yeniden önceki faaliyetleri de içinde alan müracaat yapmak önerdiğimiz bir yol değildir.

Tasarım belgeleri görsel bir yenilik üzerindeki tekel hakkıdır. Ticari hayatta tasarımlarla ilgili yapılan tüm değişiklikler resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. Örneğin tasarım üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması durumunda tasarım ile ilgili herhangi resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılmasını ve dolayısı ile tasarım sahibinin bundan haberdar olmamasını meydana getirecektir. Bu ise istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet veren bir durumdur. Dolayısı ile tasarım üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka resmi kayıtlarda da olması gerekir.Başvur

Tasarım hakkı sahibinin unvanını değiştirmesi halinde, bu değişikliği Enstitüye bildirmesi gerekmektedir.Başvur

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmesi mümkündür.

Tasarım hakkından doğan kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir.Başvur

İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler. Yapılan itirazlar öncelikle şekli olarak incelenir ve karşı görüş alınması için başvuru sahibine tebliğ edilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.Başvur

Tasarım Nedir? 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarım kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır;

“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

Neden Tasarım ?

Sınırların kalktığı günümüz küresel rekabet ortamında sektörde faaliyet gösteren rakiplerle rekabet edilebilmesi için etkin pazarlama faaliyetlerinin kullanılması ve ürün kalitesinin arttırılması gibi geleneksel ekonomik araçlar yeterli olmayıp, tüketici tercihlerine ulaşmada tasarım en önemli ve etkin araçlardan biridir. Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı tekniği ve kaliteyi sunan iki ürün arasında dış görünüş, ürün tercihinde en etkin rolü üstlenmektedir. Bu nedenle, yeni, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar sağlamaktadır.

Tasarımımı Neden Korumalıyım?

Tasarım gelişmiş toplumlarda giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Bir fikir ürünü olan tasarımların tüketici açısından çekici bulunması başarılı tasarım kavramını oluşturmakla beraber rekabet gücünü artırıcı unsur olmakta ve bu alanda başarıya ulaşmada etkin rol oynamaktadır. Başarılı bir tasarım ise hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Ancak günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, “tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı”, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar, fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve bu nedenden ötürü tasarım sahipleri ticari anlamda büyük kayıplara uğrayacaktır.Başvur

Tasarım ve Desen Tescili için En Doğru Adres !

cihan-patent-tasarım-tescil

Tasarım ve Desen Tescili Neden Önemlidir ?

Sınai mülkiyet anlamında tasarımların en temel dayanağı olan görsel yenilikler hayatımızın tüm alanlarında uygulanır. Bir konfeksiyonun görünümünü oluşturan konfeksiyon dizaynından (moda), bir ayakkabı tasarımına, bir halı deseninden bir otomobil dizaynına, bir süs eşyasından, bir çanta dizaynına, mutfak eşyasından tıbbi aletlere kadar hemen hemen her sektörde görsel yenilikler yapılır. Özgün tasarımlar sanayinin hızla gelişmesini, rekabet ortamının oluşmasını sağlamakla birlikte tüketicileri bilinçlendirip iyiyi bulmaya ve almaya yönlendirmektedir. Tüketiciler tarafından bilinen ve kullanılan tasarımların dışında, farklı dizayn edilen, yeni ve özgün tasarımlar sahibine ticari olarak bir avantaj sağlar. Bu ticari avantaj haklı bir avantajdır ve en azından tasarımın oluşması için harcanan eğitim ve bilgi birikimi, tecrübe,, zaman ve parayı karşılamalıdır. Piyasada sahibine rekabet üstünlüğü veren tasarımlar taklidine imkan verildiği taktirde rekabet üstünlüğünden ziyade rekabetçe dezavantaj verir. Nedeni ise taklitçilerin hiçbir maddi ve manevi değer harcamadan taklit ederek aynı tasarımı daha ucuza üretmesindendir. Bu durum ancak tescil edilerek koruma alındığı taktirde sahibine özgü haklar vermektedir.

Piyasada özgün tasarımların üretilmesi için tasarım üretenlerin korunarak (belli bir süre tekel hakkı vererek) ödüllendirilmesi, taklitçilerin de cezalandırması ile mümkündür.

Tasarımlar, dünyada Türkiye’nin de 1930 da üye olduğu uluslararası “Paris anlaşmasının” hükümlerine göre korunur. Türkiye’de tasarımlar bu anlaşmaya uygun olarak 1995 yılında yürürlüğe giren 554 sayılı kanun hükmünde kararname hükümlerine göre korunur.

Firmalar rekabetin kötü etkilerinden korunmak için ve en önemlisi rekabetçe üstün olmak için görsel yenilikler de üretmeli ve bu yeniliklerini tasarım tescilleri ile koruma altına almalıdırlar.

  • Yenilik
  • Ayırt Edici Nitelik

Tasarımın aynısının dünyanın herhangi bir yerinde kullanıcıya sunulmamış olması gerekir. Ufak tefek yönlerden birbirlerine benzeyen tasarımlar aynı kabul edilirler. Tasarım, kullanıcının üzerinde belirgin ve farklı bir etki bırakıyorsa, bu onun ayırt edici niteliği olarak kabul edilir.

 

Tasarım Tescil Süreci Nasıl İşler ?

Tasarımın tescil edilmesi 10 ila 12 ay arası sürer. Tescil süreci 3 temel aşamadan oluşur.

 
  • Tasarım tescili başvuru süreçi ile başlar. Türk Patent Enstitüsü; başvuruda bulunma hakkı, ürün şekli, genel ahlak çerçevesi gibi kriterler ile tasarımı inceler. Üründe eksik yönler tespit edilirse bu eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Ürün eksiksiz bulunup onay verilebilir ya da reddedilebilir.
  • İncelemeden geçen tasarım tescillenir. Tescillenen tasarım her ay yayınlanan “Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni” içerisinde ilan edilir.
  • Tasarımın ilanda kaldığı 6 ay içinde gerçek veya tüzel kişiler Türk Patent Enstitüsü’ne itirazda bulunabilir. Böyle durumlarda itiraz incelenir veya tasarımın tescili iptal edilir, ya da itiraz reddedilir.

Tasarım Tescili Nedir ?

Endüstriyel tasarım tescili: bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla üretilen bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri, izgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özellikleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır. Başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme hakkına sahip olacaktır.

Tasarım-Tescili-Nedir-cihan-patent